fbpx

Молитва за нашите покојни

Боже на духовите и на секоја плот, Којшто си ја урнал власта на смртта и владееш над живите и мртвите, извор на привремениот и на вечниот живот, Којшто не ги лишуваш од милоста ни живите ниту мртвите, Христе Спасителу, слушни го молитвениот плач на моето срце и помилуј ја според своето безгранично милосрдие, душата на преселениот од овај свет во невидливиот Твој слуга (или: слугинка) (името), за кого (за која) да се молам ме поттикнува љубовта и, благодарноста за она што ми направиле во нивниот живот.

Помилуј го (ја), зашто заспа во смртниот сон со спасителна вера во Тебе и надеж во вечниот живот, помилуј го поради раните и страданијата што Си ги претрпел за сиот човечки род, поради крвта пролеана и поради Твоето понижување…

Ти си вечна љубов и благост, Ти си Спасител на човечкиот род и си ветил дека ќе исполниш се што ќе побараме со вера. Со оваа надеж и јас, грешник недостоен за Твое помилување, се осудувам да Те молам, се осмелувам од длабочината на својата душа да викам кон Тебе. Сожали се, Господи, и помилуј го починатиот во смртен сон Твој слуга (слугинка).

Можеби и поради моја вина сѐ уште не стигнал до вечното пристаниште на блажените. Можеби поради моите гревови го отфрлаш од Твоето лице и учеството во нив овде на земјава. Поради Твојата благост и крстните страданија, не земај му ги во предвид тие гревови. Помилуј го, ако по немоќта на грешната природа се отклонил од Твоите патишта и блудел по стрмината на порокот, вовлечен од соблазните на светот. Искупи ги со Твојата крв неговите заблуди и слабости, не споменувај ги гревовите, заборави му ги беззаконијата, награди му ги добродетелите, не оставај ја без возврат ни најмалата усилба да Ти благоугоди. Врачунај му ги, место дела, неговите добри намери през животот, згасни му ја жедта за соединување со Тебе, засити му ја гладта за Твојата правда од плодовите на Твојот дом. Збогати му ја неговата беда од сокровиштата на твоите заслуги. Покриј му ја голотијата со облеката на Твоето оправдание. Овенчај ја неговата желба да се насладува со гледањето на Твоето лице и воведи го во Твоето вечно царство.

Оче на Господа наш Исуса Христа, Оче на шчедростите и на секое милосрдие! Прими ја за задоволување на Твоето правосудие на починатиот од времениов живот со надежта на Твоето милосрдие, жртвата на Твојот единороден Син, човечкиот Спасител. Послушај ги можтвите и прозбите на светата Црква стекната со неговата крв. Прими ја за негово очистување бескрвната умилостителна жртва, принесувана од Црквата врз олтарите подигнати во слава на Твоето име.

Единосуштен на Отецот и Синот, Сесвети Душе, изгори ја со Твојата љубов греовната мртвост на починатиот, отстрани од него секој квасец на земните склоности и навики, разреши го од греовните врвки, очисти го од секоја нечистотија на беззаконието, оживотвори ја наговата смртност со надежта на вечното милосрдие, освежи го со росата на Твојата милост жешкиот пламен на застарените навики, растерај го стравот и ужасите што го збунуваат, смири ги лутите грижи на совеста, утеши го со Твојата благост, и избави го од власта на адот, за да не го проголта преисподната бездна, да не го потопи и не го проголта геената во неизгасливиот оган.

Најмилосрден троичен Боже, упокој ја душата на починатиот во смртниот сон со вера и надеж на Твоето безгранично милосрдие. Направи го учесник на вечното блаженство, упокој го во небеското семејство, кајшто нема тага, солзи, воздишки, за да го опфати радост и вечна веселост. Отвори му ја рајската врата, присоедини го во соборот на Твоите избрани, вдвори го во Твоите светии, да ја види Твојата вечна светлина, да се насладува од гледањето на Твоето лице. Исполни ја врз него Својата милост, јави му го Твојот благослов, та помилван да ја измолува твојата благост и за мое помилување, за и јас да бидам придружен со него во Твоето царство каде што нема тага, ни болест, ни солзи, за и јас да го прославам Твоето безгранично милосрдие, Оче, Сине и Свети Душе. Амин.

МОЛИТВА ЗА УМРЕНИТЕ ЧЕДА

Господи Исусе Христе, Боже наш, Владико на животот и смртта, Утешителу на неволните, со скрушено и смирено срце прибегнувам при Тебе и Ти се молам: Спомни Го, Господи, во Твоето царство Твојот понинат слуга (слугинка), моето чедо (името) и направи го неговиот спомен вечен. Ти, Владико на животот и смртта, Си ми го дал тоа чедо, и спрема Твојата блага и премудра волја било угодно и да ми го земеш. Да биде благословено Твоето име, Господи! Ти се молам, Судијо на небото и на земјата, спрема Твојата бескрајна љубов кон нас грешните, прости му ги на починатиот твој слуга, моето чедо, сите гревови направени со умисла или безумисла, со дело, свесно или несвесно. Прости ни ги, Господи, и нашите родителски согрешенија, тие да не се пренесуваат на чедата. Знам дека многу згрешивме пред Тебе. Многупати не го запазивме, ниту го направивме тоа што си ни го заповедал. Ако нашето починато чедо, по наша или по сопствена вина, му служеше повеќе на светот и плотта, а не на Тебе, Господа и Бога, Ти се молам, преблаг Оче, прости му ги и ослаби ги таквите прегрешенија или друго лошо што направил во овој живот. Христе Исусе, Ти си ја воскреснал ќерката на Јаира спрема верата на татко и, Ти си ја исцелил ќерката на хананејката спрема верата и прозбата  на мајка и, послушај ја и мојава молба: Не презирај ја молбава за моето чедо. Прости му ги, Господи, еите негови согрешенија и очисти му ја душата, избави ја од вечните маки и насели ја со сите Твои светии, коишто од века Ти угодиле, таму кајшто нема ни болест, ни тага, ни воздшики, туку е бескрајниот живот. Зашто нема човек којшто не поживеал, а не згрешил, само Ти единствениот си без грев, та кога ќе го судиш светот, моето чедо да го чуе Твојот сладок глас: Елате вие, благословени од мојот Отец, и наследете го царо твото за вас припремено од почетокот на светот. Зашто Ти си Отец на шчедрости и милости, Ти си нашиот живот и нашето воскресение и Тебе Те прославуваме со Отецот и Светиот Дух, сега, секогаш, и во вечни векови. Амин.

МОЛИТВА ЗА УМРЕНИТЕ РОДИТЕЛИ

Господи Исусе, Боже наш, Ти си пазител на сираците, прибежиште на неволните и утешител на онке коишто плачат. Јас, сирак, прибегнувам при Тебе, стенкам и плачам и Ти се молам: Послушај ја мојата молба и не одвраќај го лицето од воздишките на моето срце и од солзите на моите очи. Ти се молам, милостив Господи, намали ја тагата поради разделбата со мојот родишел (родителка) (името). Неговаша душа почината со вистинска вера во Тебе и со цврста надеж на Твоето човекољубие и милост, прими ја во Твоето небеско царство. Се приклонувам пред Твојата света волја и Те молам да не ја отстраниш од него Твојата милост и добросрдечност. Знам, Господи, дека Ти, Судијата на целиот свет, гревовите и неделата од родителите ги накажуваш врз децата, но и дека ги помилувуваш родителите поради молитвите и добродетелите на нивните чеда. Со скрушеност и умилност Ти се молам, милостив Судијо, не казнувај го со вечна казна Твојот слуга (или: слугинка), мој татко (или: мајка) и прости му ги сите гревови намерни или ненамерни што ги сторил со збор, дело, свесно или несвесно во овој живот, со Твоето милосрдие, поради молитвите на Пречистата Богоордица и на сите светии, помилуј го и избави го од вечните маки. Ти, милосрден Оче на родителите и чедата, дај ми во сите дни на мојот живот се до мојата последна воздишка да не престанам да го споменувам во молитвите мојот починат татко (мајка, или: родители), и да Те молам, праведен Судијо, да ш населиш во место светло, место свежо и спокојно, со сите светии, кајшто нема болест, ниту тага, ни воздишка. Прими ја денес, Госиоди, оваа шоила молитва за покојниот (покојната) поради неговиот труд и грижи за моето воспитување во верата и христијанското благочестие, зашто тој ме научи побожно да Ти се молам, само на Тебе да се надевам во неволјите, тагите и болестите и да ги пазам Твоите заповеди. За сите добри работи што тој ги испросил од Тебе, возврати му со Својата милост, со Своите небески бла-га и радостите во Твоето вечно царство. Зашто Ти си Бог на милостите, шчедростите и човекољубието, Ти Си упокоение и радост на Твоите верни раби, и Тебе Те прославуваме со Отецот и Светиот Дух, сега, секогаш и во вечни векови. Амин.

МОЛИТВА ЗА УМРЕНАТА СОПРУГА

Господи Седржителу, Исусе Христе, со срдечно скрушение и умилност, Ти се молам: Упокој ја, Господи, душата на починатата Твоја слугинка (името) во Твоето небеско царство. Владико Седржителу, Ти си го благословил сопружниот сојуз помеѓу мажот и жената, кога си рекол: Не е добор човекот да биде сам на земјата, да му направам помошник подобен на него, Ти си го осветил тој сојуз спрема примерот на Христа со Црквата. Верувам, Господи, и исиоведувам, дека Ти си благословил и јас да се сретнам со една од Твоите слугинки во еден таков сојуз. Но и било благоугодно на Твојата блага и премудра волја да ми ја одземеш слугинката што си ми ја дал за помошничка и сопатница во мојто живот. Се приклонувам пред Твојата волја и Ти се молам од се срце: прими ја оваа молба за Твојата слугинка (името) и прости и се што согрешила, со збор, со дело, со помисла, свесно или несвесно. Ако го засакала повеќе земното од небеското или, ако ги занемарила недата, или го огорнила некого со збор или со дело, ако роптала во своето срце против ближниот, или осудила некого, или било какво друго лошо направила, сите грешки прости и ги, како благ и човекољубив, зашто нема новек којшто поживеал и не согрешил. Не влегувај во суд со својата слугинка, како со свое создание, не осудувај ја поради гревовите на вечни маки, туку сожалија и помилуј ја според Твојата голема милост. Ти се молам и просам од Теб, Господа на силите, да не престанувам през сите денови на мојот живот да Ти се молам за починатата слушнка и до крајот на животот да и измолувам од Тебе, Судијата на сиот свет, опростување на нејзините согрешенија. Ти, Боже, овенчај ја со Својата слава во Твоето небеско царсшво со сише свешии коишшо шаму се радуваат и заедно со нив вечно да го воспева Твоето најсвето име со Отецот и со Светиот Дух. Амин.

МОЛИТВА ЗА УМРЕНИОТ СОПРУГ

Господи Седржителу, Исусе Христе, Ти си утеха на оние коишто плачат, заштита на сираците и вдовиците. Ти Си рекол: Повикај ме во денот на неволјата и Јас ќе те избавам. Во деновите на неволјата прибегнувам при Тебе и Ти се молам: Не одвраќај го Своето лице од мене и слушни ја молитвата што Ти ја принесувам со солзи. Ти, Господи и Владико, на се си благоволил да ме сретнеш со еден од Твоите слуги за да бидеме едно тело и еден дух. Ти си ми го дал тој Твој слуга како сожител и заштитник. Но, на Твојата блага и премудра волја и беше благоугодно да го одземеш од мене Својот слуга и да ме оставиш сама. Се приклонувам пред Твојата волја и при Тебе прибегнувам во деновите на мојата тага. Отстрани ја тагата од разделбата со Твојот слуга, а мој другар. Кога него си го одзел од мене, не одземај ја од мене и Својата милост. Како што некогаш си ги примил двете лепти од вдовицата, така прими ја и оваа моја  молба.  Спомени ја, Госиоди, душаша на Твојош иочинаш слуга (името), прости му ги сите согрешенија што ги направил намерно или ненамерно, со збор или со дело, свесно или несвесно, не погубувај го со беззаконијата, туку спрема Својата голема милост и големите шчедрости ослаби ги и прости му ги сите согрешенија и насели го со сите светии, кајшто нема ниту болест, ниту тага, ниту воздишки, туку е бескрајниот живот. Ти се молам и просам, Господи, дај ми во сите дни на мојот живот да не престаќувам да се молам за починатиот Твој слуга и до последната воздишка да измолувам од Тебе, Судијата на целиот свет, прошка на сите согрешенија и населување во небеските станови што си ги приготвил за оние коишто Те љубат. Зашгџо нема човек, којшто не поживеал и не згрешил. Само Ти си единствениот без грев. Амин.

МОЛИТВА ЗА НЕНАДЕЈНО УМРЕНИТЕ

Господи Исусе Христе, Владико на животот и смртта, Ти си рекол во Твоето Свето Евангелие: Бидеше будни, зашпхо не знаете кога ќе дојде Синот Човечки, зашто во часот кога не помислувате, Синот Човечки ќе дојде. Но ние, земните и грешните,   предадени   на  световните  грижи и сласти, забораваме на часот на смртта и бидуваме ненадејно повикувани од Тебе, Судијо на небото и на земјата. Така ненадејно беше повикан при Тебе и Твојот починат слуга и наш брат (или: Твојата слугинка и наша сестра) (името). Патиштата на Твојата чудна промисла се недостижни и неиспитливи за нас, Господи Спасителу. Јас смирено ја приклонувам својата глава пред тие Твои патишта, Господи Владико, и Ти се молам усрдно со вера: Погледни од височината на Твоето свето живеалиште и осени ме со Твојата благодат, да се исправи мојата молитва пред Тебе како благоуханен темјан. Најмилостив Господи, послушај ја молитвата на Твојот слуга (слугинка), којшто спрема неисповедливите Твои судови, ненадејно беше грабнат од нас преку смртта, сожали џу ја и помилуј ја неговата уплашена душа, повикана пред Твојот страшен суд, во часот кога тоа не го очекувала. Не ја изобличувај во лутината и не ја казнувај во гневот, туку сожали ја и помилуј поради Своите крсни заслуги и поради молитвите на Својата Пречиста Мајка и на сите Твои светии. Прости му ги сите согрешенија што ги направила намерно или ненамерно, со збор, со дело, свесно или несвесно. Иако беше грабната неспремна, сепак, верата во Тебе и исповедувањешо дека Ти си Хрисшос – Сиасителот, а и надежта во Тебе, нив земи му ги наместо делата. Милосрден Господи, Ти не ја сакаш смртта на грешникот и милостиво примаш од него и за него се што се прави за неговото обраќање и спасение, и Сам му го подредуваш патот за да биде жив. Ти се молам, Господи, да си спомнши на сите дела на милосрдието и на сите молби што се прават овде на земјава за Твојот починат слуга (слугинка). Благоволи да ја примиш и мојава молитва за него (неа), и да му ги простиш сите согрешенија, да му го успокоиш збунетото срце, да го поштедиш од вечните маки и да го населиш во место светло. Зашто Твоја е власта да не помилуваш и спасуваш, Христе, Спасителу наш, и само на Тебе единствено Ти прилега неискажлива благост и вечна слава со Отецот, и Светиот Дух, сега, секогаш и во вечни векови. Амин.

Извор: МОЛИТВЕНИК

Следни Објави

Шокантни сцени во „Гранд“: Кога јагнињата ќе стивнат, Марија стапува на сцена!

Со причина ја етикетираат како најекстравагантна натпреварувачка во „Ѕвездите на Гранд“ Македонската пејачка Марија Груевска со нејзините храбри комбинации и до детали осмислени настапи не престанува да ја изненадува публиката. Талентираната битолчанка беше калуѓерка, па пееше со змија околу половината, а сега на подиумот ја внесоа две момчиња и интерпретираше […]